Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 22.05.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

Дана 22.05.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Панчево

М. Требињца од 6. Октобра до Владимира Жестића, Ц. Душана од Филипа Вишњића до Владимира Жестића,  Петра Прерадовића, 6. Октобра (парна страна), Филипа Вишњића од Милоша Требињца до Цара Душана (Центар за социјални рад).

08:00-10:00

 

2.

Панчево

Ул.В. Жестића од Ж. Зрењанина до Ц.

Душана, ул. М. Горког

Од В. Жестића до

К. Марка и  Основна школа Б. Радичевић.

10:30-12:00

3.

Панчево

Ц. Лазара од В. Жестића до Првомајске  и. К. Марка од. М. Горког до Ц. Душана.

10:15-12:15

4. Банатски Карловац

Пролетерска: 90-128, 73-89

Војводе Мишића: 72-74, 131-143

Стеријина: цела улица.

08:30-13:00
6. Дебељача Ђуре Ђаковића од Саве Ковачевића до Танчић Михајла, Танчић Михајла  од бр. 15 до Дожа Ђорђа, Ади Ендре од 2-37, Серво М. 1 и 5. 11:00-12:00
7. Влајковац  општина Вршац Без струје остаје улица:Светозара Милетића непарна страна од бр.31 до бр. 57 и парна страна од бр. 86 до бр.124 као и Ивковић одаја. 10:30-14:00

У случају временских неприлика радови ће се отказати.