Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 22.07.2021.

Дана 22.07.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Панчево

Книћанинова од С. Бокшана до Ј. Безуљевића И. Книћанинова од С. Саве до Синђелићеве, С. Саве од С. Шемића до Т. Рајића, Т. Рајића од Ј. Безуљевића до Синђелићеве, Синђелићева од Т. Рајића до С. Шемића, С. Шемића од С. Саве до Синђелићеве.

08:30-10:00

2.

Панчево

Т. Рајића од бр. 17 до Д. Туцовића, Ј. Максина од бр. 25 до Д. Туцовића, М. Пупина од бр. 27 до Карађорђеве, Карађорђева од Т. Рајића до М. Пупина.

10:30-12:30

У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!