Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 22.09.2021.

Дана 22.09.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Меленци

Део насељеног места, десни део села од ул.: Српских Владара, гледано из правца Зрењанина према Кикинди.

09:00 – 11:00

2. Руско Село

Војводе Книћанина, Доже Ђерђа, Киш Ференца Половина улица Младена Стојановића, Петефи Шандора, Ђуре Јакшића и Фејеш Кларе

08:00 до 13:00
3. Српски Итебеј Део насељеног места, делови следећих ул.: В. Путника; М. Црњанског; П. Драпшина и Д. Обрадовића 08:00 – 13:00
4. Тараш Комплетно насељено место 09:15 – 10:15

У случају лоших временских услова, радови се одлажу!

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!