Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 22.09.2021.

Дана 22.09.2021. год. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Суботица

Есперанта и делови улица у околини: (Првомајска, Максима Горког, Ивана Броза, Иве Лоле Рибара, Јо Лајоша, Мирка Боговића, Захарија Орфелина).

ОРЕЗИВАЊЕ РАСТИЊА ОД СТРАНЕ ЈКП "Чистоћа и Зеленило"

08:00 – 11:00

2.

Суботица

Лазара Бачића, Шиме Тиквицког, део Мословачке (стамбене зграде број 5 и 7), Игманска, део Велењске од Мословачке до краја, Пере Тумбас Хаје, Ужичка, Савска, део Отмара Мајера између Лесковачке и Велењске.

08:45 – 10:45

3.

Суботица

Љермонтова између бр.(23/Б и 81), Лукач Ђерђа између бр.(21 и 86).

09:00 – 10:00

4.

Суботица

Западне Угарнице бр.(52, 57 и 78), у деловима улице Фрање Клуза између бр.(64 и 159 ).

09:10 – 12:10

5.

Суботица

Кодаљ Золтана, Гутенбергова и део Партизанских база између Миклоша Раднотија и Гутербенгове.

09:30 – 13:30

6.

Суботица

Анке Буторац између бр.(18 и 135), Максима Горког бр.5, Јована Микића бр.306, Цељска између бр.(32 и 101).

10:15 – 11:15

7.

Суботица

Мословачка, Прве Петољетке, Матошева, Андрије Кујунџића, почетак Игманске, део Улмер Гашпара (између Сергеја Јесењина и Мословачке), Сергеја Јесењина (од бр.1 до бр.19), и Ивана Антуновића (бројеви 64/А, 66, 68).

11:00 – 13:00

8.

Суботица

Мајшански пут између бр.(256 и 293), Марка Перичина Камењара бр.24, Улцињска, Улица Чемпреса између бр.(4 и 32), Јелене Ћетковић бр.42, Мајевичка бр.252/А.

11:30 – 12:30

9.

Суботица

Део Ане Франк  и Радановац салаши у околини Пешчарине.

12:45 – 13:45

10.

Мала Босна

Мала Босна салаши између бр.(18 и 57).

13:00 – 14:00

11.

Љутово

У улицама и деловима улица у околини: (Николе Тесле, Чикеријска, Вишњичка и Розике Вуковић) и насељу Чикерија.

08:30 – 10:30

12.

Фекетић

Врбашки Пут и Његошева.

09:00 – 10:30

13.

Фекетић

Гробљанска и Жељезничка.

10:45 – 12:15

14.

Мали Иђош

Зоре, Ференца Фехера, Виноградска, Кудељарска и Калмана Дудаша.

09:00 – 13:00

15.

Нови Кнежевац

Улице: Виноградска.

(повремена искључења)

09:00 – 11:30

16.

Нови Кнежевац

Улице: Светозара Милетића, Радничка, Јелене Бајића.

(повремена искључења)

12:00 – 14:30

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.

У случају временских неприлика радови ће се отказати.