Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 22.09.2021.

Дана 22.09.2021. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:

1.

Шид

Насеље Исток од бр. 1-9 и 2-6 и бр. 10

Насеље Исток: дечји вртић, пошта, банка

ул Мајке Јевросиме од бр. 2-60

ул. Вељка Влаховића од бр. 2-4

ул. Јожефа Марчока бр. 11

08.30-10.30

2.

Шид

Насеље Исток од бр. 11-27 и 12-26 и бр. 8

ул. Омладинска бр. 2

ул. М. Антића од бр. 5-7 и 2-8 и б.б.

ул. И. Башићевића бр. 3

ул. П. Д. Летића бр. 3 и б.б.

ул. Драгутина Грчића од бр. 1-7 и бр. 2 и б.б.

ул. С. Томовића од бр. 1-3 и бр. 2 и б.б.

ул. Вељка Влаховића од бр. 6-44

ул. Златка Шнајдера од бр. 1-43 и бр. 6 и б.б.

11.30-13.30

КДС – Корисници дистрибутивног система

 

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.