Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 23.04.2019.

Дана 23.04.2019. г. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују КДС у:

1.

Кузмин

Задружна 21-45 и 28-54, Змај Јовина 2 и Романија 1-19 и 2-14.

09.30-10.30

2.

Мартинци

Радничка 33-67.

11.30-12.30

3.

Сремска Митровица

Ул. Ђуре Даничића 1-9 и 25-27, ул. Радничко игралиште, Булевар Константина Великог 21-37.

13.30-14.00

4.

Сремска Митровица

Кузминска 109 и 111, Арсенија Чарнојевића зграде 10, 12, 14, 16 и 28.

11.30-12.30

5.

Лаћарак

Ул. Слободана Пенезића.

09.00-14.00

6.

Шуљам, Гргуревци, Лежимир и Дивош

Повремена искључења у појединим улицама због орезивања грана ураслих у НН мрежу.

08.00-15.00

Дана 23.04.2019. г. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују КДС у:

1.

Беркасово, Привина Глава, Бикић до, Сот и Моловин

Цела насељена места.

08.00-14.00

КДС – Корисници дистрибутивног система

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.