Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 23.07.2019.

Дана 23.07.2019. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Ечка

Комплетно насељено место

08:00 – 14:00

2. Бока Део насељеног места, делови следећих ул.: Бориса Кидрича и Жарка Зрењанина 12:00 – 13:00