Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 23.09.2021.

Дана 23.09.2021. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:

1.

Сремска Митровица

ул. Босутски пут од бр. 45-113 и 30а-84

09.00-12.00

2.

Дивош

Растик б.б.

10.30-11.30

3.

Гргуревци

ул. Школска од бр. 15-29 и 12-30

ул. Палих бораца од бр. 18-22 и бр. 2 и бр. 33

12.30-13.30

Дана 23.09.2021. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:

1.

Шид

Основна школа “Сремски фронт” - ул. Моше Пијаде бр. 7

ул. Светог Саве од бр. 75-145 и 88-148

Пословни објекат “Агропапук” - ул. Светог Саве бр. 84

ул. Цанкарева од бр. 3-21 и 4-20

ул. Саве Ковачевића бр. 2

ул. Толстојева од бр. 1-27 и 2-20 и б.б.

ул. Мајке Јевросиме од бр. 24-26

ул. Јожефа Марчока од бр. 3-13 и 12-28

ул. Максима Горког бр. 1

08.30-10.30

2.

Шид

ул. Кнеза Милоша од бр. 1-31 и 14-30 и бр. 2 пословни простори

ул. Кнеза Милоша бр. 2: Урбанизам, Пореска управа, Шид пројект

ул. Светог Саве од бр. 6-8 пословни простори

ул. Светог Саве бр. 8: Управа за трезор, Војвођанска банка, НЛБ банка

Пошта и Телеком - ул. Карађорђева бр. 1

ул. Карађорђева бр. 17

Зелена пијаца ламела “А”

11.30-13.30

КДС – Корисници дистрибутивног система

 

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.