Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 24.04.2019.

Дана 24.04.2019. г. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују КДС у:

1.

Сремска Митровица

Ул. Петра Прерадовића 1-41 и 2-56, Ратарска 38, Васе Стајића 2 и Васе Пелагића.

09.00-10.00

2.

Гргуревци

Ул. М. Тита 3-33 и 4-36.

11.00-12.00

3.

Шуљам

Фрушкогорска 1-79 и 2-48.

13.00-14.00

4.

Лаћарак

Ул. Слободана Пенезића.

09.00-14.00

5.

Шуљам, Гргуревци, Лежимир и Дивош

Повремена искључења у појединим улицама због орезивања грана ураслих у НН мрежу.

08.00-15.00

Дана 24.04.2019. г. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују КДС у:

1.

Батровци

Цело насељено место.

08.30-10.30

КДС – Корисници дистрибутивног система

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.