Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 24.07.2019.

Дана 24.07.2019. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Зрењанин

Део насељеног места, приказан на скици датој у прилогу

08:00 – 14:30

2. Равни Тополовац Комплетно насељено место 09:00 – 13:00