Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 24.09.2021.

Дана  24.09.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Бачко Добро Поље

Дурмиторска 5-31 и 14-28  , ББ
Војвођанска 130-140
ЈНА 61-79 и 68-92
Радоја Дакића 75
Сарајевска 18-28 и 67-87


09:00-11:00 повремено

2. Равно Село ЈНА1-17 и 2-56
Иве Лоле Рибара 9-11, 6-8  и ББ
Маршала Тита 41-71,  64-92 и ББ
11:30-12:30 повремено
3. Бач

Подручје:

ТС 22.октобра-Едварда Кардеља

ТС 22.октобра-М.Стојановића

ТС Козарачка

ТС М.Тита-Вашарска

ТС М.Тита

ТС Пољопс

ТС Пречишчавање отпадних вода

ТС Конфекција

ТС Фазанерија

 

Због редовног годишњег ремонта

09:00-14:00
4. Телечка

Подручје:

ТС Сивачки пут

ТС Св.Милетића-Петефи Шандора

ТС Маршала Тита

ТС Киш Ференца-Змај Јовина

ТС Змај Јовина

ТС Петефи Шандора

 

09:00-14:00
5. Апатин

Подручје:

ТС Лика

09:00-14:00