Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 24.09.2021.

Дана 24.09.2021. год. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Суботица

Сарајевска између бр.(58 и 78).

09:00 – 11:00

2.

Суботица

У улицама и деловима улица у околини: Плате Добројевића, Мурска, Рударска, Томе Рудић Браце, Лихт Јосипа, Лоле Вохл, Боривоја Мишића, Карела Направника, Јосипа Шокчића, Дечанска, Јурија Гагарина, Јосипа Зелића, Аксентија Мародића, Хорвацки Петра, Маре Ђорђевић Малагурски, Старине Новака.

09:15 – 12:15

3.

Суботица

Део Матије Губца између Матка Вуковића и Максима Горког, крај Петра Драпшина (непарна страна од кућног броја 13 према Матије Губца), део Матка Вуковића кућни број 11.

09:30 – 10:00

4.

Келебија

Пут Едварда Кардеља бр.(59 и 112).

12:00 – 13:30

5.

Фекетић

Лењинова, Братства, Никола Ђурковић, ЈНА, ИЛР, Народни фронт и део М. Тита од ЈНА до ИЛР.

08:30 – 12:00

6.

Фекетић

Дожа Ђерђ, Гробљанска и М. Тита од Гробљанске до Лењинове.

12:30 – 14:00

7.

Чантавир

У улицама и деловима улица у околини: Први Виногради, Ади Ендреа, Вашариште, Пап Пала, Лењинова, Карл Маркса, Серво Михаља, Трг Републике, ЈНА, Србобранска, Првомајска, Пролетерска, Сенћанска, Јожефа Атиле, Ударничка, Арањ Јаноша, Енгелсова, Маршала Тита, Ференца Келемена, Кањишка, Омладинска, 8.Марта, 7.Јула, Бориса Кидрича, Пионирска, Ђуле Грујача, Моравска, Барток Беле, Ђуре Салаја, Антал Векоња, 6.Нова са салашима у околини.

08:30 – 12:00

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.

У случају временских неприлика радови ће се отказати.