Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 25.02.2021.

Дана 25.02.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Вршац

Лазе Нанчића од ул. Змај Јовина до ул. Николе Тесле.

08:30-19:30

2.

Вршац

Селенитски Пут.

11:00-14:00

3.

Панчево

Пролетерска од Ослобођења до

А. Максимовића.

08:00-10:00

4. Ковачица Железничка, М. Тита и Чапловићева од Штурове до Железничке, Штурова од М. Тита до Ж. Зрењанина (парна страна), Дом здравља и Антитуберкулозни диспанзер. 10:00-12:00

У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!