Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 25.05.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

Дана 25.05.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Омољица

Бањски просек и део Бањске улице.

09:00-13:00

2.

Омољица

Ул.  Патријарха Арсенија Чарнојевића 88 (бензинска пумпа "Арсенов"), 137, 139,143,145,147,155, Ул. Бегејска 1, 2, Ул. Бранислава Нушића од Ул. Уроша Предића до Ул. Патријарха Арсенија Чарнојевића, Ул. Бегејскаи Ул. Савска.

09:00-14:00

3.

Панчево

Ул. Бачванска од Козарачке до Хумске, Хумска део од Бачванске ка Стражиловској.

10:45-11:45

4. Банатски Карловац Улица Алибунарски пут. 08:30-13:00
5. Jабука Део села од улаза из правца Панчева до Школске улице. 08:30-12:30
6. Уљмански Виног.   (Општина Вршац) Нестанак напона у викенд надељу Уљмански виногради. 10:30-13:30
7. Вршац Нестанак напона у следећој улици: Југ Богдана од Милоша  Обилића до Светозара Милетића. 09:00-12:00
8. Месић, Јабланка и Сочица (Општина Вршац) Нестанак напона у следећим местима:       Месић, Јабланка, Сочица и викенд насеља Думбрава и Магарећи брег. 09:00-13:00
9. Oпштина Бела Црква Нестанак напона уследиће у викенд насељу Драгићев Хат -један део Трујиног насеља. 08:00-14:00

У случају временских неприлика радови ће се отказати.