Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 25.05.2020.

Дана 25.05.2020. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Панчево

С. Шупљикца дуж пруге (16,18,18а,22,22а,26,30,38а,110) и од  бр.38-92; Железнички станови преко пруге; депо Жел. станице.

08:00-10:00

2.

Панчево

С. Шупљикца парна страна од бр.36а-бр.14 Р. Домановића и П. Кочића парна страна.

10:30-12:00

3.

Николинци

Цело насеље.

09:00-14:30

4.

Вакарец

Цело насеље.

09:00-14:30

5. Девојачки Бунар НН. Извод ка Глиши. 09:00-13:30
6. Б. Црква Бранка Радичевића, парна страна,од Партизанске до З. Јовине. 09:00-14:00
7. Панчево Браће Jовановића од Вука Караџића до Проте Васе Живковића, Д. Туцовића од Браће Јовановића до Трг Краља Петра првог. 07:30-09:30

У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!