Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 25.08.2017 г. .се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел.мрежи искључују:

Дана 25.08.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Глогоњ

4. Октобра, 29. Новембра од 4. Октобра до Млинске.

08:30-13:30

2.

Панчево

Б. Јединства други просек.

09:00-11:00

3.

Панчево

Копаоничка 25.

09:00-12:00

4.

Панчево

Кикиндска 9.

12:30-14:00

5. Панчево Ул. Д. Туцовића од М. Пијаде до Х. Вељкове. 09:30-10:00
6. Бела Црква Улица: Језерска. 09:00-13:00
7. Самош Цело насеље. 09:00-13:00

У случају временских неприлика радови ће се отказати.