Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 26.05.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

Дана 26.05.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Баранда и Чента

Цело село.

08:00-09:00

ОТКАЗАНО!!!

2. Алибунар Немањина: 26-82, 25-81
Пионирска: 18-20, 7-9.
 
08:30-13:00
3. Панчево В. Жестића од Ц. Лазара до М. Требињца, Ц. Лазара од В. Жестића до Првомајске, Првомајска од бр. 31 до бр. 37, М. Требињца од В. Жестића ка Првомајској 08:00-10:00
4. Панчево М. Требињца од В. Р. Путника до 6. октобра, Др. Св. Касапиновића од Ц. Душана до М. Требињца, Ц. Душана од Др. Св. Касапиновића до 6. октобра и ул 6. октобра непарна страна. 10:15-12:15
5. Панчево М. Обреновића од П. Сегединца до градске пекаре. 15:15-16:15
6. Oмољица Поњавичка од Д. Максимовић до Расинске, Церска, Банатска од Поњавичке до Ж. Мишића. 09:00-13:30
7. Панчево Македонска, Банијска од Македонске до Бр. 106, Бенз. Пумпа Гаспетрол. 09:00-15:00
8. Маргита
Општина Пландиште

 
Нестанак напона уследиће у улици Братства Јединства, непарна страна од бр.125 до бр.145, парна страна од бр.118 до бр.134. 09:00-13:00
9. Ватин Општина Вршац Комплетно насеље. 09:00-13:00
10. Старчево Б. Кидрича од Војвођанске до Панчевачког пута; Иваначки пут од Б. Кидрича до М. Тита; Летња од Б. Кидрича до Лењинове. 11:00-12:00
11. Омољица Б. Радичевића од Расинске до П. Чарнојевића; Шабачка од Б. Радичевића до В. Влаховића. 12:30-13:30

У случају временских неприлика радови ће се отказати.