Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 26.07.2019.

Дана 26.07.2019. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Зрењанин

Део насељеног места, приказан на скици датој у прилогу

08:30 – 14:00