Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 27.07.2021 .

Дана 27.07.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1

Панчево

Краљевића Марка од Максима Горког до Ж. Зрењанина.

09:00-13:00

2

Црепаја

Партизанска од Железничке до С. Њагуља, Железничка од Партизанске до С. Рацића.

09:30–09:30

3

Црепаја

Партизанска од С. Њагуља до С. Ковачевића.

11:00-12:00

4

Панчево

Ауто центар Петаковић

Фирма Беоинг.

12:30-14:30

5. Панчево Патријарха Чарнојевића, Б. Радичевића од Патријаха Чарнојевића до С. Милетића и М. Пијаде од Б. Радичевића до Д. Туцовића. 08:00-10:00
6. Банатски Карловац Улица Немањина (парна страна) од Књаза Милоша до Првомајске. 08:30-11:30

У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!