Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 27.09.2021.

Дана 27.09.2021. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:

1.

Сремска Митровица

Насеље Камењар од бр. 1-9 и 2-8 и б.б

Топлотне подстанице насеље Камењар бр. 3, 5, 7 и 9

Ул. Марсилијева од бр. 16а-20г

Топлотне подстанице ул. Марсилијева бр. 20б и зграда соц. становања

Градилишта нових зграда у Камењару

09.00-14.00

Дана 27.09.2021. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:

1.

Ердевик, Бингула

Бингула цело село

ул. Јанка Чмелика од бр. 1-31 и 2-36

ул. Масарикова од бр. 1-31 и 4-28

ул. Краља Петра првог бр. 32 и бр. 73б и бр. 84 и б.б.

Базна станица “Ердевик” - ул. Краља Петра првог б.б.

Базна станица моб. телефоније - ул. Краља Петра првог б.б.

ул. Краља Петра првог од бр. 31-87 и 32а-88

Фарма за тов јунади  - ул. Бингулски пут б.б.

Силоси “Албатрос” - ул. Бингулски пут б.б.

З. З. “Медош”  - ул. Бингулски пут б.б.

Викенд насеље “Мохарач” б.б.

Економски објекат за смештај и исхрану - Викенд насеље “Мохарач” б.б.

Пољопривредни објекат “Агрокултура” - Викенд насеље “Мохарач” б.б.

08.30-12.30

2.

Кукујевци

ул. Републиканска бр. 39а и б.б. и сокак

ул. Цара Лазара од бр. 37-47 и 53-63 и 42-58 и б.б.

ул. Војвођанска од бр. 1а-5 и 4-12 и б.б.

ул. Пашићева бр. 55

09.00-13.00

КДС – Корисници дистрибутивног система

 

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.