Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 28.07.2021.

Дана 28.07.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Вршац

Горанска целом дужином

08:30-12:00

2.

Баранда

Ослобођења од Ж. Зрењанина до Бањске,

Бањска,

Бориса Кидрића.

09:00-13:00

3.

Панчево

Ул. М. Обреновића од П. Сегединца до Стеријине, Стеријина од бр. 14 (парна страна) и од бр. 17 (непарна страна) до ул. М. Обреновића и ул. П. Сегединца, бензинска пумпа НИС.

16:00-16:35

4.

Панчево

С. Шемића од Д. Туцовића до С. Саве, Д. Туцовића од Ј. Максина до пруге, Книћанинова од Д. Туцовића до С. Саве, Карађорђева од Книћанинове до Т. Рајића и Ритска Ул. и иза депоније, тесарски плац.

08:30-10:30

5. Девојачки Бунар Улица Ужичка ка Доловачком путу. 09:30-12:00

У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!