Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 28.09.2021.

Дана 28.09.2021. на територији Општине Сремска Митровица се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:

1.

Бешеново

ул. М. Тита од бр. 74-88а и б.б.

09.00-13.00

2.

Сремска Митровица

Ул. Змај Огњеног Вука бр. 1

Ул. Шишатовачка од бр. 1-5 и 2-20

10.00-12.00

Дана 28.09.2021. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:

1.

Моровић, Јамена

Јамена цело село

Моровић већи део села

09.00-14.30

2.

Шид

ул. Карађорђева од бр. 15-17 и 21-35 и 22-32 и б.б.

“Делта Генерали” - ул. Карађорђева бр. 21

ул. Кнеза Милоша од бр. 12-14

Зелена пијаца б.б.

08.30-10.30

3.

Шид

ул. Карађорђева од бр. 3-13 и 2-8 и 12-20 и бр. 17

ул. Цара Душана од бр. 1-7 и 6-10 и бр. 2

ул. Цара Лазара бр. 3

Скупштина општине Шид

Полицијска станица Шид

Семафор центар Шид

Општински суд Шид

Радио Шид, Коперникус

Катастар Шид

Банке: Интеса, Комерцијална, Ерсте, Алфа, Кредит Агрикол

11.30-13.30

4.

Ердевик

ул. Цара Душана од бр. 23-93 и 30-98

ул. Шидска од бр. 3-17 и 2-24 и 34-48 и б.б.

ул. Војвођанска од бр. 96-122 и бр. 85

Вага на вашаришту

ул. Масарикова од бр. 35-99 и 30-92 и б.б.

ул. Краља Петра првог б.б

ул. Пинкијева од бр. 29-81 и 30-80 и б.б.

ул. Николе Тесле од бр. 1-17 и 2-32

“Сремски борац” - Ердевик

08.30-12.30

КДС – Корисници дистрибутивног система

 

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.