Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 29.05.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

Дана 29.05.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Девојачки Бунар

Цело насеље.

08:00-14:00

2. Панчево

Ул. И. Андрића 42, К. Трифковића 11,13,16,20,22-30,

С. Христића 5-8,  В. Влаховића 21,23,29,35,

М. Држића 7, Ј. Вујића 33,

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,

37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61.

09:00-14:00

3. Панчево Македонска, Банијска од Македонске до Бр. 106, Бенз. Пумпа Гаспетрол. 09:00-15:00
4. Сефкерин Цело насељено место. 08:30-12:45
5. Насеље: Крушчица општина Бела Црква Нестанак напона уследиће у комплетном насељу Крушчица.

09:00-13:00

6. Мали Жам (Општина Вршац) Змај Јовина од Јована Поповића до Партизанске, Паризанска и Тодора Владимирескуа од Јована Поповића до краја. 09:00-13:00
7. Велика Греда (Опш. Пландиште) Маршала Тита од Војводе Степе до Крфске, Солунска и Крфска. 10:30-13:00

У случају временских неприлика радови ће се отказати.