Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 29.07.2019.

Дана 29.07.2019. г.се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежи искључују:

1.

Бочар

Комплетно насељено место

08:00 – 15:00