Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 30.05.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

Дана 30.05.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Селеуш

Едварда Кардеља: 3-19.

08:30-13:30

2. Панчево С. Шемића од бувљака до С. Шупљикца. 09:00-11:30
3. Панчево Д. Туцовића од И. Курјачког до М. Пупина; У. Предића од Д. Туцовића ка Тамишу. 12:00-13:00
4. Панчево 7. Јула од Спољно- Старчевачке до Светозара Марковића, Јаношикова од 7. Јула до Бр. 18. 08:00-14:00
5. Панчево Локали на улазу у Градски стадион. 09:00-10:00
6. Панчево Средња машинска школа Панчево. 12:00-13:00
7. Бела Црква 1. Октобра од Ж. Митровића до краја, Ж. Митровића од 1. Октобра до Жарка Златара, Пекара. Млин. Стакленик и фирма Коци. 09:00-13:00
8. Драгићев Хат општина Бела Црква Нестанак напона у делу викенд насеља: Драгићев Хат. 08:00-14:00
9. Мали Жам (Општина Вршац) Змај Јовина од Јована Поповића до Партизанске, Паризанска и Тодора Владимирескуа од Јована Поповића до краја. 09:00-13:00
10. Велика Греда
Општина Пландиште

 
Нестанак напона у следећим улицама: Маршала Тита од Војводе Степе до Крфске, Солунска и Крфска. 10:30-13:00

У случају временских неприлика радови ће се отказати.