Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 30.05.2017 г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

Дана 30.05.2017. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Селеуш

Едварда Кардеља: 3-19.

08:30-13:30

2. Панчево С. Шемића од бувљака до С. Шупљикца. 09:00-11:30
3. Панчево Д. Туцовића од И. Курјачког до М. Пупина; У. Предића од Д. Туцовића ка Тамишу. 12:00-13:00
4. Панчево 7. Јула од Спољно- Старчевачке до Светозара Марковића, Јаношикова од 7. Јула до Бр. 18 08.00-14.00
5. Панчево Локали на улазу у Градски стадион 09.00-10.00
6. Панчево Средња машинска школа Панчево 12.00-13.00

У случају временских неприлика радови ће се отказати.