Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 30.09.2021.

 Дана 30.09.2021. год.се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нерадин

Комплетно насеље.

08:30 - 12:00

2.

Гргетек

Комплетно насеље.

08:30 - 12:00

3. Велика Ремета Комплетно насеље. 08:30 - 12:00
4. Ириг део ул. С.Пузића око бр.33 12:00 – 13:00
5. Рума део ул.Павловачка око бр.122 13:30 – 15:00
6. Ашања део ул.Гвозденова око бр.54 08:30 – 09:30
7. Шимановци део ул.Крњешевачка око бр.52 10:00 – 11:00

 

У случају лоших временских прилика радови се одлажу!

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!