Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 30.09.2021.

Дана 30.09.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова на ел. мрежи искључују:

1.

Мокрин

Првомајска,Београдска,Соње Маринковић,Жарка Зрењанина,Раде Вујина,Железнички Нови Ред,Михајла Пупина,Николе Тесле,Мике Антића,Иге Добросављев,Анђе Ранковића,Браће Томић,Светозара Милетић

Златне Греде од Д,Обрадовића до Ђ.Јакшића

Уроша Кузманова од Ђ.Ђаковића до С.Милетића

Ивана Милутиновића од С.Милетића до Д.Обрадовића

Маркових од Ђ.Ђаковића  до С.Милетића

Ј.Ј.Змаја од С.Милетића до Д.Обрадовића

Светог Саве од Д.Обрадовића до Ђ.Јакшића

Васе Стајића од Доситеја Обрадовића до М.Маленчића

Раде Трнића од Ж.Кодранова до М.Маленчића

Вука Караџића од Ж.Кодранова до Ђ.Јакшића

Браће Деспотов од Ђ.Ђаковић до Ђ.Јакшића

Тозе Марковић од почетка до Ђ.Јакшића

Доситеја Обрадовића од С.Саве до Иге Добросављев

Ђуре Ђаковић Од С.Саве до Тозе Марковић

08:00 до 14:00

2. Кикинда

Део улице Краља Петра I од Николе Пашића до половине улице према Јована Поповића.

12:00 до 13:00
3. Кикинда Пере Сегединца од Карађорђеве до Ивана Милутиновића. 09:00 до 10:00