Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Дана 31.07.2019.

Дана 31.07.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:

1.

Нови Бечеј

Део насељеног места, од ул.: Милошевачки пут до Р. Ракочевића и између ул.: Карашоршева и М. Орешковића, као и Нови Село.

08:00 – 15:00

2.

Кикинда

Башаидски друм од почетка до Аеродрома. 09:30 – 11:30
3. Зрењанин Део насељеног места, приказан на скици 1 датој у прилогу 08:30 – 09:30
4. Зрењанин Део насељеног места, приказан на скици 2 датој у прилогу 10:00 – 11:00

У случају лоших временских услова, радови се одлажу!

Скица 1.

Скица 2.