Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Мисија

“Мисија Електровојводине је стабилно и поуздано снабдевање електричном енергијом свих категорија купаца, као и пружање других сродних услуга на територији АП Војводине, под тржишно најповољнијим условима, уз стално подизање квалитета услуге.

Стално унапредјење пословних процеса на задовољство купаца, партнера и запослених.

Разуман пораст вредности капитала који ће обезбедити услове за динамичан развој као и повећану мотивисаност и обученост запослених.”