Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Погон Бечеј

Због ПЛАНИРАНИХ радова на електричној мрежи, искључују се: