Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Визија

“Визија Електровојводине је да буде друштвено договорно, тржишно орјентисано и профитабилно привредно друштво у циљу заузимања лидерског места у делатности дистрибуције електричне енергије у Србији.

Своју визију Електровојводина ће остварити путем достизања следећих стратешких циљева:

  • ПОВЕЋАЊЕ НАПЛАТЕ - Повећање ефикасности обрачуна и наплате електричне енергије
  • СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА – Смањење губитака електричне енергије
  • НАБАВКА - Повећање ефективности инвестиција и ефикасности процеса набавке”