Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Адресе

Адресе ЕД Нови Сад:

ЕД НОВИ САД
Центар за потрошаче
Булевар ослобођења 98
21000 Нови Сад

ЕД НОВИ САД
Погон Бечеј
Петровоселски пут 5
21220 Бечеј

ЕД НОВИ САД
Погон Бачка Паланка
Југ Богдана 2
21400 Бачка Паланка

ЕД НОВИ САД
Погон Жабаљ
Николе Тесле 3
21230 Жабаљ

 

Адресе ЕД Суботица:

ЕД СУБОТИЦА
Сегедински пут 22-24
24000 Суботица

ЕД СУБОТИЦА
Погон Сента
Суботички пут 21
24400 Сента

ЕД СУБОТИЦА
Погон Бачка Топола
Улица главна 57
24300 Бачка Топола

ЕД СУБОТИЦА
Погон Кањижа
Пут народних хероја 8
24420 Кањижа

ЕД СУБОТИЦА
Погон Бајмок
Моше Пијаде 10
24210 Бајмок

 

Адресе ЕД Панчево:

ЕД ПАНЧЕВО
Милоша Обреновића 6
26101 Панчево

ЕД ПАНЧЕВО
Погон Вршац
Ивана Милутиновића бб
26300 Вршац

 

Адресе ЕД Сомбор:

ЕД СОМБОР
Апатински пут бб
25101 Сомбор

ЕД СОМБОР
Погон Врбас
Саве Ковачевића 84
21460 Врбас

ЕД СОМБОР
Погон Апатин
Димитрија Туцовића 14
25260 Апатин

ЕД СОМБОР
Погон Оџаци
Дероњски пут бб
25250 Оџаци

ЕД СОМБОР
Погон Кула
Партизанска 13г
25230 Кула

 

Адресе ЕД Зрењанин:

ЕД ЗРЕЊАНИН
Панчевачка 46
23000 Зрењанин

ЕД ЗРЕЊАНИН
Погон Кикинда
Милоша Великог 83
23300 Кикинда

 

Адресе ЕД Рума:

ЕД РУМА
Индустријска 155
22400 Рума

 

Адресе ЕД Сремска Митровица:

ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Фрушкогорска бб
22000 С.Митровица

ЕД С. МИТРОВИЦА
Погон Шид
Светог Саве бб
22240 Шид