Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Организациона структура

Организациона структура ЕПС Дистрибуција Нови Сад је условљена потребама процеса рада, који је у функцији претежне делатности ЕПС Дистрибуције, у циљу стручног и рационалног обављања послова, поделе надлежности, ефикаснијих токова информација и обезбеђења јединства у спровођењу донетих одлука и начину извршавања задатака.

 

У оквиру ЕПС Дистрибуције Нови Сад образовано је седам електродистрибуција:

 

  • Електродистрибуција Нови Сад, Нови Сад
  • Електродистрибуција Суботица, Суботица
  • Електродистрибуција Сомбор, Сомбор,
  • Електродистрибуција Панчево, Панчево
  • Електродистрибуција Зрењанин, Зрењанин
  • Електродистрибуција Рума, Рума
  • Електродистрибуција Сремска Митровица, Сремска Митровица.

У оквиру електродистрибуција послују, као посeбнe организационe цeлинe, измeђу осталог и погони и пословницe, како слeди:

- "Елeктродистрибуција Нови Сад" :

Погони: Пословнице:
"Бачка Паланкa"
"Бечеј"
"Жабаљ"
"Бачки Петровац"
"Темерин"
"Србобран"

"Електродистрибуција Суботица":

Погони: Пословнице:
"Бачка Топола "
"Кањижа"
"Сента"
"Бајмок"

"Електродистрибуција Рума" :

Погони: Пословнице:
"Инћија" "Стара Пазова"

"Електродистрибуција Сомбор"

Погони: Пословнице:
"Врбас"
 
"Кула"
"Апатин"
"Оџаци"

 "Електродистрибуција Зрeњанин" :

Погони: Пословнице:
"Кикинда" "Нови Бечеј "
"Перлез"
"Житиште"
"Сечањ"
"Нова Црња "

 "Електродистрибуција Панчево":

Погони: Пословнице:
"Вршац" "Ковин"
"Алибунар"
"Бела Црква"

 "Елeктродистрибуција Срeмска Митровица ":

Пословница:
"Шид"