Нови Сад - Суботица - Панчево - Сомбор - Зрењанин - Рума - С.Митровица
српски ћирилица
Радно време

Електродистрибуција

Погон

Пословница

Радно време

Нови Сад

Бачка Паланка
Бечеј
Жабаљ

Бачки Петровац
Србобран
Темерин

7 - 15 h

Суботица

Бачка Топола
Кањижа
Сента

Бајмок

Зрењанин

Кикинда

Нови Бечеј
Перлез
Житиште
Сечањ
Нова Црња

7 - 15 h

Сомбор

Врбас

Оџаци
Апатин

7,00 - 15 h

Панчево

Вршац

Бела Црква
Ковин
Алибунар

Рума

Инђија

Стара Пазова

Сремска Митровица

 

Шид