Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Cenovnik troškova priključka

Cenovnik troškova priključka na sistem za distribuciju električne energije
„Elektrovojvodina“ d.o.o. – Novi Sad

(cenovnik važi od 01.01.2013.)

Cenovnik priključka na sistem za distribuciju električne energije P.D. „ELEKTROVOJVODINA“ D.O.O. – Novi Sad je urađen u svemu prema zakonu o energetici (sl. Glasnik RS br. 84/04 ), „Odluci o utvrđivanju metadologije o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključka na sistem za prenos i distribuciju električne energije“ Agencije za energetiku RS (sl. Glasnik RS br. 60 od 14.07.2006.), Odluci o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju metodologije o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključka na sistem za prenos i distribuciju električne energije od 6.02.2009. kao i normativa materijala, rada i mehanizacije usvojenim u P.D. „ELEKTROVOJVODINA“ D.O.O. – Novi Sad


Cenovnik se primenjuje na teritoriji na kojoj „Elektrovojvodina„ d.o.o. – Novi Sad snabdeva električnom energijom kupce.


P.D. „ELEKTROVOJVODINA“ D.O.O. – Novi Sad, na principima javnosti i nediskriminacije, obezbeđuje podnosiocima zahteva za priključenje uvid u cenovnik na osnovu koga se utvrđuju troškovi priključenja, odnosno visina i način utvrđivanja tih troškova.

CENOVNICI:

1. CENOVNIK Troškova priključka na sistem za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ d.o.o. – Novi Sad (cenovnik važi od 01.01.2013.)

2. CENOVNIK Troškova priključka na sistem za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ d.o.o. – Novi Sad ZA POSEBNE SLUČAJEVE (cenovnik važi od 01.07.2013.)