Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Cenovnik

Cena električne energije iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 84/14) i to:

DOMAĆINSTVO

Kategorija

kupaca

Tarife

Jedinica mere

Dinara za jedinicu mere

1

2

3

4

Široka potrošnja

trošak javnog snabdevača

125,530

obračunska snaga

kW

45.883

aktivna energija

jednotarifno merenje

zelena zona

kWh

4.924

plava zona

kWh

7.386

crvena zona

kWh

14.772

dvotarifno merenje:

viša dnevna tarifa - zelena zona

kWh

5.628

niža dnevna traifa - zelena zona

kWh

1.407

viša dnevna tarifa - plava zona

kWh

8.440

niža dnevna traifa - plava zona

kWh

2.110

viša dnevna tarifa - crvena zona

kWh

16.880

niža dnevna traifa - crvena zona

kWh

4.220

upravlјana potrošnja

viša dnevna tarifa - zelena zona

kWh

5.628

niža dnevna traifa - zelena zona

kWh

1.407

viša dnevna tarifa - plava zona

kWh

7.174

niža dnevna traifa - plava zona

kWh

1.794

viša dnevna tarifa - crvena zona

kWh

14.349

niža dnevna traifa - crvena zona

kWh

3.587

upravlјana potrošnja sa posebnim merenjem (DUT)

niža dnevna traifa - zelena zona

kWh

1.407

niža dnevna traifa - plava zona

kWh

2.110

niža dnevna traifa - crvena zona

kWh

4.220

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavlјuje se u "Sl. glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. avgusta 2015. godine.