Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Promena vlasništva

U slučaju promene vlasništva, novi vlasnik plaća električnu energiju od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa.

Pri zasnivanju pretplatničkog odnosa, novi vlasnik potpisuje ugovor o prodaji električne energije.

Novi vlasnik koji blagovremeno (najkasnije u roku od 5 dana) ne prijavi promenu vlasništva, plaća potrošenu električnu energiju od poslednjeg očitavanja potrošnje.

Prethodni vlasnik koji ne prijavi promenu vlasništva, dužan je da plati električnu energiju potrošenu do dana podnete prijave novog vlasnika.

Radi promene vlasništva, potrebno je podneti ugovor koji ukazuje na promenu vlasništva.