Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Reklamacija dostave računa za utrošenu električnu energiju

Dostavu svih pošiljki koje upućujemo našim kupcima vrši PTT.

Ukoliko izostane uručenje računa za električnu energiju, informaciju o razlozima za to kao i zahtev za ponovljenu dostavu računa moguće je izvršiti na sledeće načine:

  • lično, na šalteru elektrodistribucije, pogona, poslovnice;
  • pismenim putem na odgovarajuću adresu, u zavisnosti od mesta potrošnje, uz napomenu:
    Reklamacija na dostavu računa za utrošenu el.energiju
  • telefonom:

Distribucija

Poslovnica

Domaćinstvo

Virmanski kupci

Ugovorni kupci

Subotica

centrala

024 619-300

lokal

 

 

Pogon Senta

024 628 800

Pogon Bačka Topola

centrala

024/619-555

lokal

24438

24443

Pogon Kanjiža

centrala

024/619-500

lokal

24403                        24402

 

Bajmok

024 762 242

024 619 300