Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Reklamacija dostave računa za utrošenu električnu energiju

Dostavu svih pošiljki koje upućujemo našim kupcima vrši PTT.

Ukoliko izostane uručenje računa za električnu energiju, informaciju o razlozima za to kao i zahtev za ponovljenu dostavu računa moguće je izvršiti na sledeće načine:

  • lično, na šalteru elektrodistribucije, pogona, poslovnice;
  • pismenim putem na odgovarajuću adresu, u zavisnosti od mesta potrošnje, uz napomenu:
    Reklamacija na dostavu računa za utrošenu el.energiju
  • telefonom:

Distribucija

Poslovnica

Domaćinstvo

Virmanski kupci

Ugovorni kupci

Sombor

025 465 204 / 025 465 205

Pogon Vrbas

021 7950 111

021 7950 112

 

Apatin

025 465 200

 

Odžaci

025 465 200

 

Kula

025 723 760 / 723 811