Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Reklamacija dostave računa za utrošenu električnu energiju

Dostavu svih pošiljki koje upućujemo našim kupcima vrši PTT.

Ukoliko izostane uručenje računa za električnu energiju, informaciju o razlozima za to kao i zahtev za ponovljenu dostavu računa moguće je izvršiti na sledeće načine:

  • lično, na šalteru elektrodistribucije, pogona, poslovnice;
  • pismenim putem na odgovarajuću adresu, u zavisnosti od mesta potrošnje, uz napomenu:
    Reklamacija na dostavu računa za utrošenu el.energiju
  • telefonom:

Distribucija

Poslovnica

Domaćinstvo

Virmanski kupci

Ugovorni kupci

Pančevo

013 306 038

013 306 030

013 306 040
013 306 041

013 306 167

Pogon Vršac

013 839 555

 

Bela Crkva

013 851 044

 

Kovin

013 742 320

 

Alibunar

013 641 046