Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Reklamacija dostave računa za utrošenu električnu energiju

Dostavu svih pošiljki koje upućujemo našim kupcima vrši PTT.

Ukoliko izostane uručenje računa za električnu energiju, informaciju o razlozima za to kao i zahtev za ponovljenu dostavu računa moguće je izvršiti na sledeće načine:

  • lično, na šalteru elektrodistribucije, pogona, poslovnice;
  • pismenim putem na odgovarajuću adresu, u zavisnosti od mesta potrošnje, uz napomenu:
    Reklamacija na dostavu računa za utrošenu el.energiju
  • telefonom:

Distribucija

Poslovnica

Domaćinstvo

Virmanski kupci

Ugovorni kupci

Zrenjanin

direktan

023 559 334
023 559 328

023 559 360
023 559 407

023 559 407

Pogon Kikinda

centrala

0230 413 200

lokal

258

251

 

Novi Bečej

023 773 505

 

Perlez

023 861 085 / 023 861 086

 

Žitište

023 821 236

 

Sečanj

023 841 057

 

Nova Crnja

023 815 112 / 023 815 103