Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Reklamacija dostave računa za utrošenu električnu energiju

Dostavu svih pošiljki koje upućujemo našim kupcima vrši PTT.

Ukoliko izostane uručenje računa za električnu energiju, informaciju o razlozima za to kao i zahtev za ponovljenu dostavu računa moguće je izvršiti na sledeće načine:

  • lično, na šalteru elektrodistribucije, pogona, poslovnice;
  • pismenim putem na odgovarajuću adresu, u zavisnosti od mesta potrošnje, uz napomenu:
    Reklamacija na dostavu računa za utrošenu el.energiju
  • telefonom:

Distribucija

Poslovnica

Domaćinstvo

Virmanski kupci

Ugovorni kupci

Ruma

centrala

022 479 666

lokal

155 / 159

158

Pogon Inđija

centrala

022 561 242

lokal

102 / 105

103

 

Stara Pazova

centrala

022 310 450

lokal

105 / 107

102