Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Reklamacija ispravnosti mernog uređaja

Moguće je izvršiti na sledeće načine:

  • lično, na šalteru elektrodistribucije, pogona, poslovnice;
  • pismenim putem na odgovarajuću adresu, u zavisnosti od mesta potrošnje, uz nap omenu:
    Reklamacija na ispravnost mernog uređaja
  • telefonom:

Distribucija

Poslovnica

Domaćinstvo

Virmanski kupci

Ugovorni kupci

Zrenjanin

direktan

023 559 456

Pogon Kikinda

centrala

0230 413 200

lokal

243

243

 

Novi Bečej

023 773 505

 

Perlez

023 861 085 / 023 861 086

 

Žitište

023 821 236

 

Sečanj

023 841 057

 

Nova Crnja

023 815 112 / 023 815 103

Na Vašu prijavu, naša dežurna služba će izlaskom na teren proveriti tehničku ispravnost i preduzeti dalje korake sa ciljem da se merni uređaj dovede u ispravno stanje ili zameni.

Istovremeno će zapisnički konstatovati zatečeno stanje i sugerisati dalje aktivnosti u zaštiti interesa kako kupca tako i Elektrodistribucije.