Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Reklamacija ispravnosti mernog uređaja_ru

Moguće je izvršiti na sledeće načine:

  • lično, na šalteru elektrodistribucije, pogona, poslovnice;
  • pismenim putem na odgovarajuću adresu, u zavisnosti od mesta potrošnje, uz napomenu:
    Reklamacija na ispravnost mernog uređaja
  • telefonom:

Distribucija

Poslovnica

Domaćinstvo

Virmanski kupci

Ugovorni kupci

Ruma

centrala

022 479 666

lokal

123

Pogon Inđija

centrala

022 561 242

lokal

102 / 105

103

 

Stara Pazova

centrala

022 310 450

lokal

105 / 107

102

Na Vašu prijavu, naša dežurna služba će izlaskom na teren proveriti tehničku ispravnost i preduzeti dalje korake sa ciljem da se merni uređaj dovede u ispravno stanje ili zameni.

Istovremeno će zapisnički konstatovati zatečeno stanje i sugerisati dalje aktivnosti u zaštiti interesa kako kupca tako i Elektrodistribucije.