Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Reklamacija na finansijski deo računa

Moguće je izvršiti na sledeće načine:

  • lično, na šalteru elektrodistribucije, pogona, poslovnice;
  • telefonom:

Distribucija

Poslovnica

Domaćinstvo

Virmanski kupci

Ugovorni kupci

Subotica

centrala

024 619 300

lokal

251

357

Pogon Senta

024 628 800

Pogon Bačka Topola

centrala

024/619-555

lokal

24438

24443

Pogon Kanjiža

centrala

024/619-500

lokal

24403                        24402

 

Bajmok

024 762 242

024 619 300

 

Naglašavamo da su u računu za isporučenu elektročnu energiju sadržane - prikazane samo uplate i druge finansijske transakcije izvršene isključivo u periodu za koji je račun izdat.

Uplatom duga po računu do roka koji je posebno naglašen ostvarujete popust u plaćanju električne energije od 5%. U Vašem je interesu da svoje obaveze blagovremeno regulišete.