Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Životna sredina - kontakt osobe

Na osnovu Zaključaka sa sastanka Ministra životne sredine i prostornog planiranja

sa predstavnicima javnih preduzeća i drugih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija,

na temu koordinacije aktivnosti na pripremi prostornih i urbanističkih planova osobe za

kontakt na području "Elekektrodistribucije Sombor" su:

1. za opštine i delove opština Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Kula:

NIKOLA PEŠALj dipl.inž.el.

tel: 025-424-399 lokal 124

mob: 064-837-2505

2. za opštine i delove opština Vrbas, Kula, Bačka Palanka i Novi Sad:

NjEGOSAVA SURLA dipl.inž.el.

tel: 021-795-0140

mob: 064-837-2587