Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Cena struje za domaćinstva

UKUPNA CENA ZA DOMAĆINSTVA za promet od 01.10.2012. godine
sa 20% poreza na dodatu vrednost i bez popusta

Domaćinstvo i ostala potrošnja 0,4kV

Jednotarifno merenje

Viša tarifa

Manja tarifa

DUT

Obračunska snaga

Naknada za merno mesto

din/kWh

din/kWh

din/kWh

din/kWh

din/kW

din/mesec

ZELENA ZONA do 350 kWh

5.26

6.01

1.50

1.50

37.90

142.88

PLAVA ZONA do 351-1600 kWh

7.89

9.02

2.26

2.26

CRVENA ZONA preko 1600 kWh

15.79

18.04

4.51

4.51

Obračunska snaga za kupce bez elektroenergetske saglasnosti

trofazni priključak

potrošnja do 350 kWh (6.9 kW)

261.51 din/mesec

potrošnja preko 350 kWh (11.04 kW)·

418.41 din/mesec

monofazni priključak (5.75 kW)

217.92 din/mesec

 

·

Iznos mesečnog računa za električnu energiju ( sa PDV-om· i bez popusta) za domaćinstva sa karakterističnom potrošnjom

Redni broj

Mesto potr.

Napomena

Cenovnik od 01.04.2011. god. (PDV 20%)

5,75 kW

6,90 kW

11,04 kW

17,25 kW

22,08 kW

1

·

150

jednotarif.

mali potrošači i vikendice

1.150

1.194

     

2

VT+NT

300

240+60

 

1,894

1,938

     

3

VT+NT

350

275+75

 

2.128

2.171

2.328

   

4

VT+NT

450

340+110

 

2.817

2.860

3.017

   

5

VT+NT

600

410+190

     

3.886

4.121

 

6

VT+NT

1000

750+250

sa dogrevanjem pomoću grejalica

   

7.036

7.272

 

7

VT+NT

1600

550+1050

jednosban stan grejanje TA

     

7.593

7.776

8

VT+NT

1600

1200+400

jednosoban stan grejanje kotlom 12 h

     

11.670

11.853

9

VT+NT

2400

800+1600

dvosoban stan grejanje TA

     

14.705

14.888

10

VT+NT

2400

1900+500

dvosoban stan grejanje kotlom 18h

       

24.451

 

Možete pogledati i najnoviji
cenovnik za prodaju električne energije od 01.04.2011.godine

I sami možete izračunati iznos ukupnog zaduženja, ako odete na stranu:

Sami izračunajte.

Podsećamo potrošače sa dvotarifnim obračunom da je vreme primene jeftinije struje svaki dan od 00h do 8h narednog dana u letnjem sistemu računanja vremena, a u zimskom od 23h do 7h narednog dana.

Novi Sad, 31.03.2011.