Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Registrujte se za besplatno obaveštavanje putem SMS-a i/ili email-a

Sami izaberite koju vrstu obaveštenja želite da dobijate:

  • Iznos ukupnog zaduženja za poslednji obračunski period
  • Informacije o planiranim isključenjima el. energije
  • Informacije o aktuelnim popustima
  • Informacije o drugim akcijama

Potrebno je da unesete sledeće podatke:

Pretplatnički broj:


JMBG lica koje je sklopilo ugovor sa JP EPS-om:


Email adresa:


Korisničko ime:


Lozinka (min. 6 karaktera):


Potvrdite lozinku:Captcha:


Saglasan sam sa uslovima korišćenja.:Informacije koje se dostavljaju putem elektronskih servisa (SMS i/ili e-mail) su informativnog karaktera.U slucaju da se pojavi razlika u dostavljenim podacima putem elektronskih servisa (SMS i/ili e-mail) merodavan je štampani racun koji izdaje PD Elektovojvodina.

PD Elektrovojvodina ne snosi nikakvu odgovornost niti priznaje bilo koju vrstu štete koja može da proistekne kao posledica greške u pogledu pogrešno dostavljenih informacija, pogrešno protumacenih informacije ili greške do koje je došlo na bilo koji drugi nacin.

PD Elektrovojvodina ne snosi nikakvu odgovornost niti priznaje bilo koju vrstu štete koja može da proistekne kao posledica ugrožavanja privatnosti ako informacije o kupcu i racunu budu neovlašceno korišceni.