Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Dana 15.10.2021.

 Dana 15.10.2021. god. se zbog PLANIRANIH  radova u el.mreži isključuju:

1.

Buđanovci

Isključenje u dva navrata :

Kompletno naselje Buđanovci.

07:30 - 08:00

15:00 - 15:30

2.

Buđanovci

ul. Nebojše Jerković od br.17 i 20 do kraja ulice.

 

07:30 - 15:30

 

3. Klenak Kompletno naselje. 08:00 – 13:00
4. Platičevo

ul. Železnička neparna strana od ul.P.Šandora do kraja prema Klenku.

ul. Železnička parna strana od br.76 do kraja prema Klenku.

ul. V.Karadžića od br.45 i 54 do kraja ulice.

ul. Bair.

Trafo-reon TS Đulinac, Fazanerija,Tasina.
08:00 – 13:00
5. Ašanja Deo ul.Gvozdenova oko br.54. 08:30 – 09:30
6. Putinci Deo ul.V.Rajčević. 12:00 – 13:00
7. Ruma Deo ul.Pavlovačka oko br.122. 13:30 – 14:30

 

U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu!

U slučaju ranijeg završetka radova ED zadržava pravo da uključi napajanje korisnika pre planiranog vremena!