Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Dana 16.03.2018.

Dana 16.03.2018. g. se zbog PLANIRANIH radova na el. mreži isklјučuju:

1.

Pančevo

Ul. Đ. Daničića, M. P. Alasa od Đ. Daničića do I. Cankara.

09:00-11:00

2.

Pančevo

Ul. Groblјanska od S. Markovića do P. Šandora, P. Šandora od Groblјanske do kbr.122.

09:00-11:00

4.

Pančevo

B. Jedinstva od kbr. 191 do kraja ka Polјskoj, Groblјanska, P. Šandora od br. 122 do br.166, S. Markovića od Groblјanske do Boračke

10:00-11:00

4.

Jabuka

Ul- Z. Jovina od Ribarske do G. Delčeva, M. Tita od Radničke do Z. Jovine, Ribarska od Radničke do Z. Jovine.

09:00-12:00

5.

Jabuka

Ul. M. Tita od Strumučke do Radničke, Vardarska od G. Delčeva do M. Tita.

09:00-12:00

6.

Kovačica

Ul. Masarikova od Ž.Zrenjanina do Čaplovićeve, M.Tita od L.Ribara do J.Bulika, MUP.

09:00-09:15

7.

Kovačica

Ul. N. Tesle od Ž. Zrenjanina do Čaplovićeve, Janošikova, Novo naselјe, deo M. Kukučina.

09:30-09:45

8.

Kovačica

UL. JNA 28-46 i 49-63, Čaplovićeva 17-53 i 16-32, J. Bulika 29-55 i 34-54, M.Tomana 14-32 i 23-39.

10:00-10:15

9.

Vel. Središte, Gudurica,

Markovac,  M. Središte,

M. Žam

Isklјučenje u dva navrata-naselјena mesta:

Mesić, Sočica, Jablanka, nas. Dumbrava i Magareći breg, Vršački Vinogradi vinarija.

08:00-08:30

14:00-14:30

10.

Vršac

Povremena isklјučenja u ulicama: Sremska od Ljublјanske do Gundulićeve; Gundulićeva od Sterijine do Voj. Knićanina; Voj. Knićanina od Gundulićeve do S. Markovića ;S. Markovića od Voj. Knićanina do Sterijine.

08:30-14:00

11.

Ulјma

Opština Vršac

Nestanak napona uslediće u naselјenim mestima:

Ulјma

Izbište

Šušara

Ulјmanski Vinogradi

Šumsko gazdinstvo KORN u Šušari

Farma Rašajski u Ulјmi.

12:00-13:00

U slučaju vremenskih neprilika radovi će se otkazati.